Title og Meta Description: Hvorfor de er Viktige for DIN Online Suksess

I en søkemotors verden går det i mye tekst og kode, og for å filtrere, analysere og karakterisere ditt nettsted i din favør lønner det seg å ha godt beskrivende title og meta description. For hvert nyhetsinnlegg, bloggpost, artikkel eller statisk informasjonsside du har, burde du ha en skreddersydd title og meta description for å få en høyere rangering i søkeresultatene. Her ser du hva title og description er i søkeresultatene:

Title og Meta Description i Google Søk

title – hva, hvor, hvorfor, lengde og innhold

En title, eller «title taggen», er selve hovedtittelen til nettsiden. Den burde være en beskrivende setning, som forteller oss, og google, hva innholdet på nettsiden inneholder.

Denne er representert slik i html koden: <title>Dette er tittelen på helst 70 tegn eller mindre</title> og er innenfor <head></head> taggene.

Lengden på tittelen som kommer med i søkeresultatene varierer fra hver søkemotor, men over 70% av alle internettbrukere i verden bruker google nå til dags, er det deres retningslinjer (regler) jeg anbefaller å bruke. Google inkluderer de første 70 tegnene i tittelen din, inkludert mellomrom, i søkeresultatene. Det vil si at du burde prøve å holde den så nærme 70 tegn som mulig, men samtidig ikke gå over, da dette ser uproffesjonelt ut (da med et avkuttet ord og (…) på slutten).

Innholdet i tittelen er ikke alltid like lett å få til på en bra måte. Den bør beskrive innholdet på nettsiden, altså beskrive artikkelen du har skrevet om. Den bør ha nøkkelordene dine i seg, f.eks. tilbyr eller handlet artikkelen din om fotografering, burde du ha «fotografering» i tittelen, og gjerne flere variasjoner av ordet (som f.eks fotograferer, fotografi osv.). MEN tittelen bør være fristende for mennesker også! Dine potensielle brukere, eller kunder, scanner kjapt over titlene for å finne de søkeresultatene som gir dem akkurat det de er på jakt etter.

Vanlig praksis er å bruke overskriften på nettsiden som title, har du en beskrivende overskrift som oppfyller tipsene ovenfor går dette bra!

OBS!!

Prøv å unngå å ha samme nøkkelord mer enn en gang uten variasjon da dette kan sees på som «keyword stuffing», keyword stuffing gjør man ved å gjenta nøkkelordet du vil rangere høyt på mange ganger, ved å gjøre dette risikerer du å bli utestengt fra søkeresultatene.

Meta Description – hva, hvor, hvorfor, lengde og innhold

Meta Description, er selve beskrivelsen av hovedinnholdet på nettsiden, som et kort sammendrag. Det er mye debatt hvorvidt meta description hjelper for rangeringen i søkeresultatene, men uansett om det hjelper eller ikke, er det hvertfall god praksis for oppbygging av merkevare for dine potensielle brukere.

Som med title, er meta description også å finne i inne i <head></head> i toppen av html koden. Den skrives slik: <meta name=»description» content=»innholdet i beskrivelsen går her, under 155 tegn om vi følger standarden til google» />.

Jeg håper dette var info du kan bruke for å få hjemmesiden din høyere opp i søkeresultatene! Jeg vil gjerne høre om hva du har gjort og hvordan det har fungert, fortell oss i kommentarene.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Ta Kontakt